Wat doet de gemeente?

De gemeente helpt in het zoeken naar de juiste oplossing per wijk, want er is niet één juiste oplossing. Elke woning is anders. De meest duurzame, betaalbare en praktische oplossing in een wijk heeft voorkeur. In de periode tussen nu en 2040 komen alle wijken een keer aan de beurt. De gemeente kijkt samen met bewoners wat de beste manier is om op een andere manier te koken, verwarmen en douchen. Zo gaat de gemeente warmtenetten aanleggen. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer in Haarlem. De Huizenaanpak adviseert en werkt samen met experts aan energiebesparende maatregelen voor comfortabel wonen. Met Kennemer Energie worden collectieve zonnedaken gerealiseerd. De gemeente werkt intensief samen met duurzame bewonersinitiatieven. Met een routekaart heeft de gemeente inzichtelijk gemaakt hoe Haarlem in 2040 aardgasvrij wil zijn.

Routekaart

Met een routekaart heeft de gemeente inzichtelijk gemaakt hoe Haarlem in 2040 aardgasvrij wil zijn. Daarin staat onder andere omschreven dat een warmtenet in Haarlem op sommige plekken nu al goedkoper is dan de bestaande energie infrastructuur.

Klik op de afbeelding om de routekaart (pdf) te downloaden.

Duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening wil de gemeente het voor bewoners makkelijker maken om duurzame maatregelen te kunnen betalen. Met deze lening kun je goedkoop duurzame bouwkundige maatregelen financieren zoals isolatie, zonnepanelen maar ook politiekeur-veiligheidsmaatregelen. Kijk voor de voorwaarden en hoe je de lening kan aanvragen op www.haarlem.nl/duurzaamheidslening.

Haarlem werkt aan aardgasvrije wijken

Gemeente Haarlem bereidt onze stad voor op een aardgasvrije toekomst. Haarlem ondertekende in 2017 samen met het Rijk, 30 andere gemeenten, netwerkbeheerders en de twaalf provinciën de Green Deal ‘Aardgasvrije wijken’. Want in Nederland hebben we nog weinig ervaring hoe we bestaande wijken aardgasvrij kunnen maken. Doel van deze Green Deal is om kennis te delen, onduidelijkheden over wetgeving weg te nemen en bewoners te betrekken bij de veranderingen.

Ramplaankwartier aardgasvrij met SpaarGas

In het Ramplaankwartier is de stichting De Ramplaan samen met de gemeente en Technische Universiteit Delft gestart met een meerjarenproject om de wijk zoveel mogelijk aardgasvrij te krijgen. De vraag is welke aardgas-alternatieven interessant zijn voor deze wijk, het liefst in combinatie met lagere maandlasten en meer comfort in huis. Kijk voor meer informatie op de website van stichting De Ramplaan.

Garenkokerskwartier aardgasvrij met Buurt Onderhouds Plan

In het Garenkokerskwartier is buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier actief. De buurtcoöperatie heeft een subsidie gekregen voor het Buurtonderhoudsplan. Het plan wordt nu gemaakt en het idee is dat buurtgenoten collectieve maatregelen kunnen nemen als de woning daaraan toe is. Energieneutraliteit wordt hierin geïntegreerd (no regret maatregelen). De eerste positieve ervaringen zijn al opgedaan. Ook met buurtgerichte opwek: het eerste collectieve zonnestroomdak van Noord-Holland staat in deze wijk, op het dak van het Seinwezen. Het zal in totaal gaan om 1595 woningen in deze wijk. In de regio zijn meerdere coöperaties actief die deze ervaringen kunnen overnemen.

Warmtenet Schalkwijk

In Schalkwijk wordt een open warmtenet ontwikkeld, waar meer dan 6.000 woningen op aangesloten kunnen worden. Op een open net worden zoveel mogelijk bronnen en gebruikers aangesloten, waardoor uitwisseling mogelijk wordt. Het streven is een open kringloop van warmte met een mogelijke lokale diepe warmtebron als basis. Een eerste stap is het regelen van een proefboring samen met het Rijk.