Waarom aardgasvrij?

Een stad zonder aardgas is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen, zoals regeringen in 2015 in Parijs hebben afgesproken. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen is. Dat betekent dat er vanaf 2050 geen gas meer gebruikt kan worden om huizen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het gas af zijn! Een stad zonder aardgas past bij de plannen van Haarlem om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Dat betekent dat Haarlem dan een stad is waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt.

Van kolen naar aardgas

In 1959 werd de gasbel onder Groningen ontdekt, en krijgen bijna alle huishoudens in Nederland een gasaansluiting. Voor die tijd werd er veelal nog met kolen gestookt. Best een klusje, want de kachel moest vaak bijgevuld worden. Je was in de weer met de kolenkit en van alle roet werd het huis makkelijk vies. Zo was het niet ongebruikelijk om ieder jaar opnieuw te behangen. In vergelijking met een kolenkachel was aardgas daarom heel schoon. Zo werd het ook aan mensen verkocht, als schone brandstof.

Klimaatverandering 

Hoewel aardgas dus minder slecht is voor het klimaat dan kolen, blijft het een fossiele brandstof en zorgt het voor de uitstoot van broeikasgassen. Sterker nog: het is onverbrand zelfs een supersterk broeikasgas. Daarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat alle Haarlemse huishoudens anders moeten gaan koken en stoken. We staan dus voor een grote uitdaging!

Meer lezen over aardgasvrij wonen? Kijk op https://www.hierverwarmt.nl/.